Day after day
 6.68万

Day after day

00:00
03:34

5条评论
 • 孙栋_rr

  我每天晚上睡觉时都会听喜马拉雅里的歌曲,真是太好听啦!
  回复
  2018-12-13 22:18
 • 13332413yro

  感觉自己像那叶子一样一片一片慢慢地,慢慢地飘远去了!gone by wind
  回复
  2018-06-04 20:48
 • 孙栋_rr

  我小时候听喜马拉雅里的故事!
  回复
  2018-12-13 22:20
 • 悲伤的脚印XY

  非常好听
  回复
  2018-01-07 21:43

  塔罗师Tracy 回复 @悲伤的脚印XY: 感谢喜欢~