นิทานเรื่องราชสีห์กับหนู狮子和老鼠
 101

นิทานเรื่องราชสีห์กับหนู狮子和老鼠

倍速播放下载收听

00:00
02:47

ราชสีห์ตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ ในเวลานั้น หนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามตัวราชสีห์ ราชสีห์รู้สึกตัวตื่นขึ้น กระโดดตะครุบเอาหนูตัวนั้นไว้ได้ ราชสีห์นึกโกรธ จะขย้ำหนูตัวนั้นเสีย หนูจึงร้องวิงวอนว่า
狮子与老鼠
只小老鼠从狮子脸上爬了过去,惊醒了睡梦中的狮子。狮子醒来后,愤怒地跳起,抓住了小老鼠要弄死它。老鼠哀求道:“尊敬的百兽之王啊,您放了我吧,只要您肯饶了我的小命,将来有用着我的地方,我一定报答您的大思大德。”狮子说:“我堂堂一头雄狮,岂有用你小小老鼠的地方?笑话!不过,吃了你这小老鼠,也饱不到哪里,放了你吧!”后来,狮子中了猎人们放置的捕兽套索,怎么也挣脱不了,它没有办法,发出震耳欲聋的吼叫声。老鼠听到狮子的吼声后,跑过来,爬上捕兽套绳杆,用牙齿咬断了绳索,让狮子逃出生天。狮子感谢老鼠的救命之恩,老鼠说:“不用谢,当初你嘲笑我,根本不指望我有什么能力报答。现在你大概知道了,就是小小的老鼠,也会有用得着的地方。”这个故事告诉人们千万不要看不起能力
比自己小的人。

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论